Als u zich in de beste gezondheid voelt, kan dit veranderen wanneer u zich laat overweldigen door lethargie en genotzucht. Slechte gewoontes zoals roken, die je eerder moeizaam hebt opgegeven, kunnen snel inslaan. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw gezonde levensstijl niet degenereert en rampzalig afdwaalt.