Beperk je sociale contacten tot een absoluut minimum. Blijf in je lokale omgeving, waar mensen je kennen en misschien weten hoe ze met je huidige stemming om moeten gaan. Als je nieuwe vrienden probeert te maken of een nieuwe relatiepartner probeert te vinden, is het onwaarschijnlijk dat je erg succesvol zult zijn, maar dat je in plaats daarvan alleen maar meer ontmoedigd raakt.