Besluiteloosheid komt voort uit onzekerheid over wat we willen. Soms voelen we ons zeker over onze 'wensen', maar kunnen we blind zijn voor of opzettelijk negeren wat we echt nodig hebben. Dat betekent dat we duidelijker moeten zijn over wat we weten dat we niet willen! Oké, laten we dit vereenvoudigen. In augustus maak je waarschijnlijk een nuttig en noodzakelijk onderscheid tussen wat je denkt te willen en wat echt nodig of essentieel is. Het is niet alleen tijd om dit eindelijk te erkennen, maar je ziet er ook klaar voor uit om het te begrijpen.