Probeer kalm te reageren op elk speels geklets en provocatie van je collega's. U heeft het gevoel misleid te worden en daarom maakt u zich zorgen over met wie u de dialoog aangaat. Uw directe benadering en ondoordachte uitspraken zullen waarschijnlijk snel terugkomen en u op de een of andere manier van streek maken.