Probeer te delegeren aan anderen en stel zoveel mogelijk taken uit. Het is moeilijk om je discipline en focus te houden, en het is waarschijnlijk dat je het moeilijker dan normaal zult vinden om efficiënt om te gaan met problemen of urgente zaken. Het is hoe dan ook belangrijk dat u uw vaart erin houdt en u aan uw verplichtingen houdt.